top of page
Uzjznp2g.jpeg

Villkor

Betalningsregler:


För att få delta i träning krävs att full spelaravgift kommit TTS tillhanda före aviserat sista inbetalningsdatum. TTS förbehåller sig rätten att fylla din plats i spelargrupp med reserv om betalning ej kommit TTS tillhanda i enlighet med ovanstående.

Frånvaro:
Om du genom sjukdom, skada eller av annan orsak ej kan utnyttja ett eller flera speltillfällen under terminen har du ej rätt att vid annat tillfälle återhämta dessa timmar eller få spelaravgiften återbetald. Du har däremot möjlighet att låta någon annan ta din plats under förutsättning att den personen motsvarar gruppens spelnivå. Då återbetalas du från det speltillfälle den personen börjar, avdraget för en administrativ avgift. Detta måste dock godkännas av oss ansvariga.

Avbokning:


Vid förhinder till inbokad privatlektion skall avanmälan göras via e-post till teamscandinavia@gmail.com senast 24 timmar före utsatt tid för att vara giltig.

Om detta ej gjorts har speltillfället förverkats. Detta innebär att eventuell förbetald avgift ej återbetalas.

Förhinder Dagtid Flex-bokad träning:


Vid förhinder har du möjligheten att avboka ditt träningspass utan att det brinner inne. Detta förutsätter dock att avbokning sker via mail senast 24 timmar före det aktuella speltillfället. Du som spelare ansvarar för att nyttja dina träningspass under ordinarie termin. Outnyttjade speltillfällen förfaller vid terminens slut.

Från det att din spelaravgift är oss tillhanda är du fri att maila in till teamscandinavia@gmail.com för att boka in dina träningspass. Vi kontrollerar att ledig bana finns tillgänglig och du får sedan en bokningsbekräftelse per mail.

bottom of page